Carregant...

Política de privacitat

Política de privacitat

En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a l'usuari que l'emplenament de qualsevol formulari inclòs en aquesta web o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a l'Associació Algadins Grup de Danses, impliquen el consentiment exprés de l'usuari, a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en un fitxer propietat de l'Associació Algadins Grup de Danses, amb CIF G98748940, amb la finalitat de respondre a la seva sol·licitud i mantenir-lo informat sobre les activitats realitzades per l'associació.

Així mateix, l'usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part de l'Associació Algadins Grup de Danses, qui garanteix que les dades recollides no seran cedides a terceres persones ni usats amb un altre fi que no sigui per al qual han estat recollides.

L'usuari podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud escrita, signada, dirigida a Associació Algadins Grup de Danses. Carrer Lope de Vega 46, 46680 Algemesí (València), i acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.