2024 és una fita important per a Algadins Grup de Danses, a més a més, que en fem 10 anys d’existència, volem presentar als nous membres de la nostra associació: Paula, Júlia, Míriam, Clara, Llango, Jordi, Òscar, Sergi i Raül, no estan tots els que són, però si són tots els que estan, integrants de la recentment nascuda Rondalla Algadins, la qual es va estrenar amb nota en el Festival d’Alhama 2024, amb la col·laboració de Juanjo Blanco. Benvingudes i benvinguts a Algadins!

Al mateix temps volem expressar el nostre agraïment a la rondalla Adesiara Fandanguers, que ens han acompanyat durant els últims 10 anys i amb qui seguirem col·laborant. Sabeu que sense vosaltres el nostre projecte no hauria estat possible